13 septembrie 2017 ApirBN 0Comment

În contextul proiectului „Promovarea istoriei și educației cetățenești în România”, au fost făcute trei publicații (Predarea istoriei și educația cetățenească democratică, Istoria secolului XX și Ghidul metodic).

Proiectul a oferit o oportunitate importantă pentru educația de istorie din România. La momentul proiectului, tranziția României în dezvoltarea unei societăți stabile si pe deplin democratice era încă în plină desfășurare. Miturile și stereotipurile existente în istorie si in educația de istorie au jucat un rol important în imaginile pe care poporul  român le avea despre țara lor, despre sistemul lor politic, despre popoarele și țările care le-au înconjurat și despre diferitele grupuri din populația țării lor.

Acest proiect a contribuit la dezvoltarea educației de istorie într-un subiect care sprijină democrația, toleranța și cetățenia participantă și responsabilă. Proiectul a abordat problema modului de aplicare a educației civice si  istoriei în România de astăzi, pentru a încuraja democrația și europenismul și a pregăti tinerii pentru a deveni cetățeni activi într-o societate democratică.